Християнський гуманіст (28 жовтня 555 років від дня народження Е. Роттердамського)


Ера́зм Роттерда́мський (Дезідерій Еразм, 28.10.1466, м. Гауда, тепер Нідерланди — 12.07.1536, м. Базель, Швейцарія) -  вчений-гуманіст, богослов, письменник, філософ, перекладач.

Один із провідних діячів доби пізнього Відродження й Реформації. Започаткував наукову критику текстів Біблії, критико-раціоналістичне вивчення пам’яток раннього християнства. Став предтечею програми реформації Католицької церкви, провідником ідей християнського гуманізму. Твори Роттердамця, зокрема «Похвала Глупоті» й «Домашні бесіди» вплинули на сатиричну літературу і суспільну думку 16–19 ст. (зокрема на творчість Ф. Рабле, М. Монтеня, М. Сервантеса, В. Скота, Е. Ростана та ін.). Праці Еразма були відомі в Києво-Могилянській академії, зберігалися в бібліотеці закладу; обґрунтовані ним педагогічні принципи використовували при організації навчання. Педагогічний трактат «Про пристойність дитячої поведінки» переклав вихованець академії Єпифаній (Славинецький).

Писав переважно латиною. Був плідним письменником, залишив твори і наукові праці з різних галузей знань (зокрема історичні розвідки), критичні видання давніх літературних пам’яток, словники, переклади з давньогрецької й римської літератур. Літературна спадщина різноманітна тематично й жанрово. В її складі збірники латинських прислів’їв та сентенцій, висловів знаменитих людей античності, твори морально-виховної, педагогічної, філологічної тематики.

До Вашої добірка книг, що є у наших бібліотеках за авторством Еразма Роттердамського.

Коментарі